Cookieverklaring met betrekking tot cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden

Dit onderzoek wordt verzorgd door GfK Belgium NV in België (“wij”, “ons”, onze”).
Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën en we bewaren logbestanden van internetverzoeken die bij onze servers zijn ingediend, zoals hieronder uiteengezet.
Dit doen we:
  • voor zover noodzakelijk voor het functioneren en de beveiliging van de vragenlijsten,
  • en voor kwaliteitsgarantiedoeleinden om onze legitieme belangen als aanbieder van marktonderzoek en een website-exploitant te beschermen, in het bijzonder om spam, misbruik en fraude te detecteren en te voorkomen, bijvoorbeeld door automatische voltooiing van vragenlijsten of herhaalde deelname aan hetzelfde onderzoek door dezelfde persoon.

1 Over cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een reeks tekens bevatten en die unieke identificatie van een browser mogelijk maken. Exploitanten van websites die u bezoekt of derden sturen ze naar een computer of mobiel apparaat. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen wijzigen zodat uw browser cookies van derden weigert of aangeeft wanneer een externe cookie wordt verzonden. Cookies van derden worden ingesteld door andere websites dan de website die u op dat moment bekijkt. Controleer de "Help" -bestanden van uw browser voor meer informatie over het gebruik van cookies.
Wat is lokale opslag?
Lokale opslag is een technologie waarmee websites gegevens op uw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan. Dit is vergelijkbaar met cookies, maar lokale opslag kan grotere hoeveelheden gegevens vergen en deze gegevens worden niet automatisch overgedragen bij elke aanvraag aan de site die de gegevens heeft opgeslagen. Cookies verlopen meestal na een bepaalde tijd (worden automatisch verwijderd). Gegevens in lokale opslag blijven meestal bestaan totdat u deze handmatig verwijdert. Controleer de "Help" -bestanden van uw browser voor meer informatie over het omgaan met lokale opslag.
Wat zijn captchas?
Een captcha ("volledig geautomatiseerde publieke Turing-test om computers en mensen uit elkaar te houden") is een websitewidget die interactie vereist van bezoekers van websites om echte gebruikers te onderscheiden van computerprogramma's (bots) die automatisch bepaalde acties uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het invullen van het webformulieren.
Wat zijn logbestanden?
Met logbestanden wordt netwerk- en apparaatinformatie bedoeld die website-exploitanten op hun servers opslaan wanneer mensen websites bezoeken.
Wat is een digitale vingerafdruk?
Met vingerafdruk van een digitaal apparaat wordt verwezen naar een unieke identificatie die is afgeleid van een verzameling kenmerken en eigenschappen van uw verbonden apparaat en/of webbrowser die worden blootgesteld aan de websites die u bezoekt.

2 Hoe wij cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden gebruiken bij onze online onderzoeken

Hoe wij cookies gebruiken
We bewaren cookies en lokale opslaggegevens van GfK-domeinen (inclusief domeinen en subdomeinen anders dan het vragenlijstdomein) op uw apparaat, en deze bevatten willekeurige en unieke identificatiegegevens. Vervolgens vergelijken we de opgeslagen gegevens bij het invullen van de vragenlijst met bestaande gegevens in de vragenlijst om te bepalen of een vragenlijst al eerder is ingevuld en voltooid vanaf hetzelfde apparaat. Dergelijke cookies die door ons worden ingesteld, worden voor een periode van maximaal 2 jaar opgeslagen, tenzij u deze handmatig verwijdert. Gegevens in lokale opslag zijn blijvend. U kunt deze handmatig verwijderen.
Hoe wij captchas gebruiken
Op de portals gebruiken we soms en naar eigen inzicht, ook tijdens vragenlijsten, plug-ins van de Google reCAPTCHA-dienst ('reCAPTCHA'). reCAPTCHA is een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, VS ('Google'). Wanneer u de portal of een vragenlijst opent met een reCAPTCHA-plug-in (dit wordt aangegeven door het reCAPTCHA-logo), ontvangt Google mogelijk de informatie dat u onze portals of vragenlijsten heeft bezocht, inclusief informatie die onder de Europese gegevensbeschermingswetten mogelijk als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.
Daarnaast kan Google informatie ontvangen wanneer u de CAPTCHA oplost en kan deze informatie worden gebruikt voor het digitaliseren van tekst, het maken van aantekeningen bij afbeeldingen of het samenstellen van datasets ter ondersteuning van machinaal leren. We hebben geen controle over de gegevens die Google ontvangt wanneer u de plug-in gebruikt. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en de algemene voorwaarden (https://policies.google.com/terms), deze worden ook getoond in de reCAPTCHA en u accepteert deze wanneer u de plug-in gebruikt.
Hoe we vingerafdrukken van digitale apparaten gebruiken
We verzamelen informatie van uw apparaat, waaronder, maar niet beperkt tot, het besturingssysteem, de browser, plug-in-versies, en vervolgens gebruiken we een algoritme om een unieke digitale vingerafdruk te genereren in de vorm van een reeks tekens. Deze vingerafdrukken worden opgeslagen in de vragenlijstdatabase en gecontroleerd aan de hand van unieke identificatiegegevens die we opslaan in cookies en lokale opslag. De voor het algoritme verzamelde gegevens worden niet opgeslagen en oorspronkelijke gegevens kunnen niet terug worden herleid uit de gegenereerde vingerafdruk.
De gegevens die we verzamelen en opslaan in logbestanden
We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen en opslaan, met inbegrip van persoonsgegevens:
  • Het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw verbonden apparaat en onnauwkeurige fysieke locatie (land, regio, stad) van uw apparaat, afgeleid van het IP-adres,
  • Type gebruikt apparaat en informatie over het type en de versie van het besturingssysteem,
  • Een vingerafdruk van het digitale apparaat,
  • Het identificatienummer van een deelnemer: dit wordt aan ons overgedragen wanneer u klikt op de hyperlink naar de online vragenlijst in de e-mailuitnodiging die u van GfK of van een partner voor marktonderzoek heeft ontvangen

3 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

We bewaren logbestanden met betrekking tot een specifieke vragenlijst tot maximaal 2 jaar.

4 Wijzigingen van deze cookieverklaring

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy maatregelen te wijzigen en deze cookieverklaring op elk moment te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze cookieverklaring te raadplegen elke keer als u deelneemt aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd of gehost door GfK. Deze cookieverklaring is actueel op de datum van de "laatst herziening" bovenaan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens die zijn verzameld met behulp van cookies, vergelijkbare technologieën en logbestanden behandelen op een manier die overeenkomt met de cookieverklaring waaronder zij zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.